preskoči na sadržaj
 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.), te Pravilnika o radu škole, Osnovna škola  Ivan Goran Kovačić Čepić, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

Kuhar/ica – 1 izvršitelj/ica na određeno i nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, do povratka djelatnice na rad

Uvjeti:  Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17) te Pravilniku o radu OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić.        

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • svjedodžbu o završenom obrazovanju (SSS)
 • domovnicu
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • životopis
 • zamolbu

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole na adresu:

                   OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić

                   Purgarija Čepić 1

                   52232 Kršan

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena: nisu potrebni originalni dokumenti niti ovjerene preslike.

                                                                                  Ravnateljica:

                                                                                  Mirela Vidak, dipl. uč.

 

KLASA: 112-01/17-01/03

URBROJ: 2144-19-01-17-03

Purgarija Čepić, 21. rujna 2017.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.), te Pravilnika o radu škole, Osnovna škola  Ivan Goran Kovačić Čepić, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

Spremačica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno

Uvjeti:  Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17) te Pravilniku o radu OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić.    

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • svjedodžbu o završenom obrazovanju (osnovnoškolskom)
 • domovnicu
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • životopis
 • zamolbu

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole na adresu:

OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić

Purgarija Čepić 1

52232 Kršan

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena: nisu potrebni originalni dokumenti niti ovjerene preslike.

                                                                                  Ravnateljica:

                                                                                  Mirela Vidak, dipl. uč.

 

KLASA: 112-01/17-01/02

URBROJ: 2144-19-01-17-03

Purgarija Čepić, 17. svibnja 2017.

_______________________________________________________________________________________________________________

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17), te Pravilnika o radu škole, Osnovna škola  Ivan Goran Kovačić Čepić, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

Učitelj/ica tehničke kulture1 izvršitelj/ica na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 7 sati tjedno

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17.), te prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96. i 56/01.).

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s dokumentacijom:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • domovnica
 • rodni list
 • uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci, dostaviti na adresu:

Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Čepić

Purgarija Čepić 1

52232 Kršan

O rezultatima kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana po izvršenom izboru.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena: nisu potrebni originalni dokumenti niti ovjerene preslike.

                                                                                  Ravnateljica:

                                                                                  Mirela Vidak, dipl. uč.

 

KLASA: 112-01/17-01/01

URBROJ: 2144-19-01-17-05

Purgarija Čepić, 15.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.), te Pravilnika o radu škole, Osnovna škola  Ivan Goran Kovačić Čepić, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

Učitelj/ica tehničke kulture – 1 izvršitelj/ica na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 7 sati tjedno

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.), te prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96. i 56/01.).

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s dokumentacijom

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • domovnica
 • rodni list
 • uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci, dostaviti na adresu:

Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Čepić

 Purgarija Čepić 1

 52232 Kršan

O rezultatima kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana po izvršenom izboru.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena: nisu potrebni originalni dokumenti niti ovjerene preslike.

                                                                                  Ravnateljica:

                                                                                  Mirela Vidak, dipl. uč.

Klasa: 112-01/16-01/10

Urbroj: 2144-19-01-16-05

Purgarija Čepić, 17.10.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.), te Pravilnika o radu škole, Osnovna škola  Ivan Goran Kovačić Čepić, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

Učitelj/ica geografije – 1 izvršitelj/ica na određeno i nepuno radno vrijeme, 11 sati tjedno (zamjena za bolovanje)

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12.,86/12.,94/13., 152/14.), te prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju, učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96. i 56/01.).

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s dokumentacijom

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • domovnica
 • rodni list
 • uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci, dostaviti na adresu:

Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Čepić

Purgarija Čepić 1

52232 Kršan

O rezultatima kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana po izvršenom izboru.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena: nisu potrebni originalni dokumenti niti ovjerene preslike.

 

                                                                                  Ravnateljica:

                                                                                  Mirela Vidak, dipl. uč.

Klasa: 112-01/16-01/07

Urbroj: 2144-19-01-16-04

Purgarija Čepić, 30.09.2016.

_________________________________________________________________________________________________________

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), te Pravilnika o radu škole, Osnovna škola  Ivan Goran Kovačić Čepić, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

Kuhar/ica – 1 izvršitelj/ica na određeno i nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno do povratka djelatnice na rad

Uvjeti:  Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) te Pravilniku o radu OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić.  

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • svjedodžbu o završenom obrazovanju (SSS)
 • domovnicu
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • životopis
 • zamolbu

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole na adresu:

                   OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić

                   Purgarija Čepić 1

                   52232 Kršan

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena: nisu potrebni originalni dokumenti niti ovjerene preslike.

 

                                                                                  Ravnateljica:

                                                                                  Mirela Vidak, dipl. uč.

 

Klasa: 112-01/16-01/05

Urbroj: 2144-19-01-16-03

Purgarija Čepić, 2. svibnja 2016.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.), te Pravilnika o radu škole, Osnovna škola  Ivan Goran Kovačić Čepić, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

Učitelj/ica geografije 1 izvršitelj/ica na određeno i nepuno radno vrijeme, 11 sati tjedno (zamjena za bolovanje)

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.        

           87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12.,86/12.,94/13., 152/14.), te

           prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju 

           učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96. i 56/01.).

        

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s dokumentacijom (životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnica, rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci) dostaviti na adresu: Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Čepić, Purgarija Čepić 1,  52232 Kršan.

 

O rezultatima kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana po izvršenom izboru.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena: nisu potrebni originalni dokumenti niti ovjerene preslike.

                                                                                  Ravnateljica:

                                                                                  Mirela Vidak, dipl. uč.

Klasa: 112-01/16-01/04

Urbroj: 2144-19-01-16-03

Purgarija Čepić, 11.03.2016.

__________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12. i 120/12.) te članka 59. Zakona o radu (NN br. 93/14.), a u cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda u Puli, Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Čepić objavljuje

JAVNI POZIV

 

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto:

učitelj/ica hrvatskog jezika i književnosti (Ž/M), pripravnik

- puno i određeno radno vrijeme – trajanje 12 mjeseci;
- 1 izvršitelj

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) te prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96. i 56/01.)

Uz prijavu potrebno je dostaviti:

 • životopis
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi;
 • presliku domovnice;
 • uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO.

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale, osobe koje se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlene osobe vode duže od trideset dana i koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti na adresu:

Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Čepić, Purgarija Čepić 1, 52232 Kršan.

 

O rezultatima javnog poziva svi kandidati/kinje biti će obaviješteni pisanim putem.

Rok za prijavu od 25.02.2016. do 4.03.2016.

 

Ravnateljica:

Mirela Vidak, dipl.uč.

 

KLASA: 112-01/16-01/02

URBROJ: 2144-19-01-16-01

Purgarija Čepić, 25. veljače 2016.

_______

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), te Pravilnika o radu škole, Osnovna škola  Ivan Goran Kovačić Čepić, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

Kuhar/ica – 1 izvršitelj/ica na određeno i nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno do povratka djelatnice na rad

 

Uvjeti:  Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) te Pravilniku o radu OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • svjedodžbu o završenom obrazovanju (SSS kuhar/ica)
 • domovnicu
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • životopis
 • zamolbu

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole na adresu:

                   OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić

                   Purgarija Čepić 1

                   52232 Kršan

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena: nisu potrebni originalni dokumenti niti ovjerene preslike.

 

Ravnateljica: 

Mirela Vidak, dipl. uč.

 

Klasa: 112-01/16-01/01

Urbroj: 2144-19-01-16-03

Purgarija Čepić, 22. veljače 2016.

________________________

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12. i 120/12.) te članka 59. Zakona o radu (NN br. 93/14.), a u cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda u Puli, Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Čepić objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto:

 

stručni suradnik – socijalni pedagog (Ž/M), pripravnik

 

puno i određeno radno vrijeme – trajanje 12 mjeseci;
1 izvršitelj

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) te prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško–psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96. i 56/01.)

 

Uz prijavu potrebno je dostaviti:

životopis
presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi;
presliku domovnice;
uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci
potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO.

 

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale, osobe koje se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlene osobe vode duže od trideset dana i koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Prijavu s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti na adresu:

Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Čepić, Purgarija Čepić 1, 52232 Kršan.

 

O rezultatima javnog poziva svi kandidati/inje biti će obaviješteni pisanim putem.

 

Rok za prijavu od 21.12.2015. do 29.12.2015.

 

 

Ravnateljica:

Mirela Vidak, dipl.uč.

 

 

 

 

KLASA: 112-01/15-01/20

URBROJ: 2144-19-01-15-01

Purgarija Čepić, 21. prosinca 2015.

_______________________________________________________________________________________________

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), te Pravilnika o radu škole, Osnovna škola  Ivan Goran Kovačić Čepić, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

Učitelj/ica informatike – 1 izvršitelj/ica na određeno i nepuno radno vrijeme do povratka radnice na rad - 12 sati tjedno

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN        

           87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), te

           prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju 

           učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96. i 56/01.)

        

 

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

 

Prijave s dokumentacijom (životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnica, rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci) dostaviti na adresu: Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Čepić, Purgarija Čepić 1,  52232 Kršan.

 

O rezultatima kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana po izvršenom izboru.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

Napomena: nisu potrebni originalni dokumenti niti ovjerene preslike.

 

 

 

 

                                                                                  Ravnateljica:

                                                                                  Mirela Vidak, dipl. uč.

 

 

 

 

 

 

Klasa: 112-01/15-01/19

Urbroj: 2144-19-01-15-03

Purgarija Čepić, 10. prosinca 2015.

 

________________________________________________________________________________________________________________________

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.), te Pravilnika o radu škole, Osnovna škola  Ivan Goran Kovačić Čepić, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

Učitelj/ica talijanskog jezika – 1 izvršitelj/ica na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 29 sati tjedno

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.        

           87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12.,86/12.,94/13., 152/14.), te

           prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju 

           učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96. i 56/01.).

        

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

 

Prijave s dokumentacijom (životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnica, rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci) dostaviti na adresu: Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Čepić, Purgarija Čepić 1,  52232 Kršan.

 

O rezultatima kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana po izvršenom izboru.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

Napomena: nisu potrebni originalni dokumenti niti ovjerene preslike.

 

 

 

 

                                                                              Ravnateljica:

                                                                                  Mirela Vidak, dipl. uč.

 

 

Klasa: 112-01/15-01/18

Urbroj: 2144-19-01-15-05

Purgarija Čepić, 3.11.2015.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.), te Pravilnika o radu škole, Osnovna škola  Ivan Goran Kovačić Čepić, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

Učitelj/ica geografije – 1 izvršitelj/ica na određeno i nepuno radno vrijeme, 11 sati tjedno (zamjena za bolovanje)

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.        

           87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12.,86/12.,94/13., 152/14.), te

           prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju 

           učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96. i 56/01.).

        

 

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

 

Prijave s dokumentacijom (životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnica, rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci) dostaviti na adresu: Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Čepić, Purgarija Čepić 1,  52232 Kršan.

 

O rezultatima kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana po izvršenom izboru.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

Napomena: nisu potrebni originalni dokumenti niti ovjerene preslike.

 

 

                                                                                  Ravnateljica:

                                                                                  Mirela Vidak, dipl. uč.

 

 

Klasa: 112-01/15-01/17

Urbroj: 2144-19-01-15-03

Purgarija Čepić, 28.09.2015.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.), te Pravilnika o radu škole, Osnovna škola  Ivan Goran Kovačić Čepić, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

Učitelj/ica razredne nastave za radu u produženom boravku – 1 izvršitelj/ica na neodređeno i puno radno vrijeme

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.        

           87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12.,86/12.,94/13., 152/14.)

        

 

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

 

Prijave s dokumentacijom (životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnica, rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci) dostaviti na adresu: Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Čepić, Purgarija Čepić 1,  52232 Kršan.

 

O rezultatima kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana po izvršenom izboru.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

Napomena: nisu potrebni originalni dokumenti niti ovjerene preslike.

 

 

 

 

                                                                                  Ravnateljica:

                                                                                  Mirela Vidak, dipl. uč.

 

 

 

 

 

 

Klasa: 112-01/15-01/16

Urbroj: 2144-19-01-15-05

Purgarija Čepić, 24.09.2015.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), te Pravilnika o radu škole, Osnovna škola  Ivan Goran Kovačić Čepić, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

Učitelj/ica informatike – 1 izvršitelj/ica na određeno i nepuno radno vrijeme do povratka radnice na rad - 12 sati tjedno

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN        

           87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), te

           prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju 

           učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96. i 56/01.)

        

 

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

 

Prijave s dokumentacijom (životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnica, rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci) dostaviti na adresu: Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Čepić, Purgarija Čepić 1,  52232 Kršan.

 

O rezultatima kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana po izvršenom izboru.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

Napomena: nisu potrebni originalni dokumenti niti ovjerene preslike.

 

 

 

 

                                                                                  Ravnateljica:

                                                                                  Mirela Vidak, dipl. uč.

 

 

Klasa: 112-01/15-01/15

Urbroj: 2144-19-01-15-05

Purgarija Čepić, 17. rujna 2015.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________Sukladno čl. 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12, 94/13. i 152/14.), Školski odbor Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić, Purgarija Čepić 1, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja škole

 

Za ravnatelja škole može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

Završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

sveučilišni diplomski studij ili
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij;

Uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Najmanje osam (8) godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz toč.1., ravnatelj Škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz toč. 1. ili uvjete iz prethodnog stavka, može biti ravnatelj škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (NN RH br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).

 

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

životopis
diplomu
domovnicu
dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita
dokaz o stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis HZMO)
potvrda osnovne i /ili srednje škole o vrsti i trajanju poslova,
uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje  radnog odnosa iz čl. 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 30 dana,
dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem st. 3. čl. 126. ZOOOSŠ-a.

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objave natječaja.

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN RH br. 82/08).

Prijave s navedenim prilozima potrebno je dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Čepić, Purgarija Čepić 1, 52232 Kršan s naznakom «Za natječaj za izbor ravnatelja - ne otvarati «.

Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

Klasa: 112-01/15-01/10

Urbroj: 2144-19-01-15-01

Purgarija Čepić, 30.08.2015.

 

_____________________________________________________________________________

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.), te Pravilnika o radu škole, Osnovna škola  Ivan Goran Kovačić Čepić, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

 

 

Učitelj/ica geografije – 1 izvršitelj/ica na određeno i nepuno radno vrijeme, 12 sati tjedno (zamjena za bolovanje)

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.        

           87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12.,86/12.,94/13., 152/14.), te

           prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju 

           učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

        

 

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

 

Prijave s dokumentacijom (životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnica, rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci) dostaviti na adresu: Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Čepić, Purgarija Čepić 1,  52232 Kršan.

 

O rezultatima kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana po izvršenom izboru.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

Napomena: nisu potrebni originalni dokumenti niti ovjerene preslike.

 

 

 

 

                                                                                  Ravnateljica:

                                                                                  Mirela Vidak, dipl. uč.

 

 

 

 

 

 

Klasa: 112-01/15-01/03

Urbroj: 2144-19-01-15-03

Purgarija Čepić, 3.03.2015.


 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12 i 94/13.), te Pravilnika o radu Škole Osnovna škola  Ivan Goran Kovačić Čepić, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

 

Učitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelj/ica na neodređeno i puno radno vrijeme

 

 

Uvjeti: prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 94/13.), te prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01.).

        

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

 

 

Prijave s dokumentacijom (životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnica, rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci) dostaviti na adresu: Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Čepić, Purgarija Čepić 1,  52232 Kršan.

 

 

O rezultatima kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana po izvršenom izboru.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

Napomena: nisu potrebni originalni dokumenti niti ovjerene preslike.

 

 

 

 

                                                                                  Ravnateljica:

                                                                                  Mirela Vidak, dipl. uč.

 

 

 

 

 

Klasa: 112-01/14-01/5

Urbroj: 2144-19-01-14-4

Purgarija Čepić, 22.09.2014. godine

 


Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12., 16/12.,86/12., 94/13.), te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu,

Osnovna škola  Ivan Goran Kovačić Čepić, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

 

Učitelj/ica geografije – 1 izvršitelj/ica na  određeno i nepuno radno vrijeme, 15 sati tjedno (zamjena za bolovanje)

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.        

           87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12., 16/12.,86/12.,94/13.), te

           prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju 

           učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

        

 

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

 

Prijave s dokumentacijom (životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnica, rodni list, uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci) dostaviti na adresu: Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Čepić, Purgarija Čepić 1,  52232 Kršan.

 

O rezultatima kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana po izvršenom izboru.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

Napomena: nisu potrebni originalni dokumenti niti ovjerene preslike.

 

 

 

 

                                                                                  Ravnateljica:

                                                                                  Mirela Vidak, dipl. uč.

 

 

 

Klasa: 112-01/14-01/1

Urbroj: 2144-19-01-14-3

Purgarija Čepić, 27.02.2014. godine

TražilicaKalendar
« Kolovoz 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400

Korisni linkovi
Obrazovanje
 • MZO
 • AZZO
 • Carnet
 • Portal za skole

Mediji
 • Glas Istre
 • Radio Labin
 • Labinstina
 • LC Labin
 • 5portal Labin

Ostalo


Brojač posjeta
Ispis statistike od 7. 9. 2017.

Ukupno: 24765
Ovaj mjesec: 670
Ovaj tjedan: 293
Danas: 9

Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400
preskoči na navigaciju